Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Krishantering inom cybersäkerhet

Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) har släppt en rapport som handlar om krishantering inom cybersäkerhetsområdet.

Publicerad: 2020-12-10

MSB har finansierat rapporten, som heter "Cyber-Incident Management: Identifying and Dealing with the Risk of Escalation" och har bistått Sipri med att skriva den.

Bland annat har man tittat på fyra övergripande hotområden och fyra övergripande sårbarhetsområden.

Totalt har nio stora incidenter från olika länder världen över analyserats, för att inhämta lärdomar om hur stater kan arbeta strategiskt för att stärka sin krishanteringsförmåga inom området.

Rapporten riktar sig till beslutsfattare och policyutvecklare som arbetar med cybersäkerhet på strategisk nivå. Den innehåller rekommendationer för den globala läsaren men man kan också ta del av rekommendationer kopplat till Sverige och svenska myndigheter.

– Rapporten sammanfattar mycket av den breda strategiska problembilden på området och försöker också peka på några faktorer som stater kan ha nytta av att beakta när de designar sitt nationella krishanteringssystem inom området, säger Johan Turell, senior analytiker på MSB och medförfattare till rapporten.

Pandemin gjorde att lanseringen av rapporten, som blev klar i slutet av förra vintern, sköts upp.

– Den försenade lanseringen har inneburit att läget i vissa delar har förändrats. Bland annat har regeringen nu beslutat om att formellt inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Min och mina medförfattares förhoppning är ändock att rapportens rekommendationer ska kunna tjäna som ett bra stöd i arbetet framöver, säger Johan Turell.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen