Tjugofyra7 nummer 4

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Pajala pilotfall om likvärdigt skydd".
Utgivningsmånad: december
Utgivningsår: 2009
Antal sidor: 36

I detta nummer

  • Sanering inte räddningstjänst
  • Pajala kan bli fall för regeringen
  • Blåljus under samma tak
  • Styrel avgör vem som får ström
  • Kriskansliet ger regeringen lägesbild
  • ”Vi måste våga vara kritiska”
  • ”Varför kräver inte MSB sprinkler?”