Nyhet

Regeringen vill ha fler brandmän

Personalförsörjning och brandbekämpning från luften ska analyseras. Det är de övriga delarna i regeringsuppdraget efter sommarens skogsbränder.

Personalförsörjning handlar om kompetensbehov och hur många brandmän som behöver utbildas. Det handlar då främst om deltidsbrandmän.

Antalet utbildningsplatser per år för deltidsbrandmän ska 2020 ha ökats från 550 till 850, har justitie- och inrikesminister Morgan Johansson sagt.

– Det långsiktiga behovet ligger på 1 000 platser, och dit ska vi också. Men MSB ska precisera behoven ytterligare.

Behovet av brandbekämpning från luften handlar om hur samhällets resurser bättre kan tas tillvara.

– Det är Försvarsmaktens helikoptrar, och Sjöfartsverkets som vi måste kunna använda för brandbekämpning. Vi har också den privata sektorn. Vi vill att MSB analyserar hur kostnadseffektivt det är använda mer privata helikoptrar, säger Morgan Johansson.

MSB ska redovisa uppdraget senast 31 januari.

Andra uppdrag
från regeringen

  • Insatserna vid de tre stora bränderna i Gävleborg, Jämtland och Dalarna utvärderas (31 januari) för att stärka beredskapen till nästa år. Utredare är Jan-Åke Björklund, som genomförde räddningstjänstutredningen. Han ska bland annat utvärdera samordning, samverkan och ledning av insatserna, användning av samhällets samlade resurser samt kommunikation med och information till allmänheten.
  • Sjöfartsverket har fått i uppdrag att se över möjligheterna att använda deras helikoptrar vid brandsläckning.
  • Trafikverket ska utvärdera sin egen beredskap och möjliga förebyggande åtgärder för att säkra statlig transportinfrastruktur vid omfattande skogsbränder och extremväder. Myndigheten ska redovisa brister och en handlingsplan för hur de åtgärdas.

LÄS OCKSÅ