Nyhet

Miljövänlig oljesanering

Ett svenskt företag med säte i Uppsala har utvecklat en organisk oljeabsorbent.

Absorptionsmedlet heter Dissoil och består av kork, som suger upp spillet, och ett enzym som "äter upp" eller bryter ner oljan till koldioxid och vatten inom 20 dagar. Kvar blir bara korken, som är en ren naturprodukt och kan lämnas kvar på platsen.

Absorbenten bryter även ner bränslen och lösningsmedel.
Flera studier har gjorts i samarbete med BillerudKorsnäs, SCA, Skogforsk, Implenia och Trafikverket.

Först ut att använda Dissoil kommersiellt är just BillerudKorsnäs, för oljesanering inom skogsbruket.

Produkten kommer inte finnas i MSB:s oljedepåer.

– Vi bygger depåer med materiel som kommuner inte kan förväntas ha som resurs och som man initialt kan behöva vid ett större oljepåslag. Dissoil uppfattar jag lämpar sig bättre till sanering efter att räddningstjänstskedet är över. Det förväntas kommunerna ta hand om själva, säger Robert Hjalmarsson, MSB.

 

LÄS OCKSÅ