Nyhet

Lyft för fortbildningen – digital plattform förnyad

Fortbildningstjänsten, digital plattform hos MSB, har förnyats och blir mer användbar.

Nu kan den bli en del av räddningstjänsternas egna, organiserade fortbildning.

– Och den kommer dessutom att förbli avgiftsfri, säger Katrin Rundström, MSBs enhet för utbildningssamordning.

Fortbildningstjänsten lanserades 2017, en plattform med en rad webbutbildningar tillgängliga för kommunal räddningstjänst.

Mycket material, men blev ingen omedelbar succé. Ett skäl var att nyttjandet av tjänsten var individuell, arbetsgivaren hade ingen överblick över vilka utbildningar som medarbetare genomfört. Det blev förkovran på eget bevåg.

– Det var viktigt att förändra, vilket inte minst framkom under de 17 dialogmöten vi haft med räddningstjänster över hela landet.

Fortbildningstjänsten har bytt plattform och nu kan varje räddningstjänst administrera sina medarbetares aktiviteter. Utbildningar i specifika ämnen kan planeras utifrån tjänsten. Ansvarig person kan följa upp och se vilka i personalen som genomfört vilka utbildningar

Tanken är att den enskilde brandmannen genomför teoretisk webbutbildning som självstudier. Därefter kan en instruktör samla medarbetarna för kompletterande teori och praktik.

– Vi har tagit fram en instruktörsutbildning för de som ska leda lokalt. Det är konkreta tips om hur man förmedlar kunskap. Många i räddningstjänsterna är jätteduktiga på sakområden men efterfrågar det pedagogiska, hur man förmedlar fakta på ett intresseväckande sätt, säger Katrin Rundström.

Runt årsskiftet beräknas fyra utbildningar med instruktörsstöd finnas tillgängliga, det är vatten- och islivräddning, dörrforcering, arbete på hög höjd samt risk.

– Vi utvecklar tre-sex nya utbildningar varje år och har räddningstjänsterna med i arbetet. Med det nya konceptet tar MSB större ansvar för lärandet.

De 18 utbildningar som finns på portalen sedan tidigare har inget övnings-PM för instruktörer, men det kommer med tiden.

Andra nyheter i fortbildningstjänsten är:

  • På "min sida" som varje användare har finns ett nyhetsflöde där MSB berättar om nya utbildningar och nya rön
  • Räddningstjänster kan i rubrikform berätta om egna lösningar eller tjänster som kan vara tips för andra, en öppning för att utbyta erfarenheter
  • Tjänsten är numera också tillgänglig för lärare och studerande på MSBs skolor, det var den inte tidigare när avsikten var att tjänsten skulle beläggas med avgift.

– Att lärarna får ta del av utbudet och vara med och utveckla innehållet har många positiva effekter – de får vara med och ta fram bra undervisningsmaterial och skolorna ges tillfälle att mötas och jobba för likriktat innehåll, säger Katrin Rundström.