Erfarenhet

Explosion i köket

När räddningstjänsten kom fram till ett larm om en explosion i en lägenhet, såg de ett stort hål i ytterväggen på tredje våningen. Rester av väggen låg nere på marken och de såg rakt in i lägenhetens kök.

Rökdykare försedda med explosimeter tog sig in i lägenheten och hjälpte en kvinna att evakuera. Man tog också med en katt och en hund ut.

Kvinnan hade brännskador på halsen och togs om hand av ambulanspersonalen. En man som befunnit sig i lägenheten utrymde själv och sökte upp ambulanssjukvårdarna.

Vad var det då som orsakade explosionen? Kvinnan som bodde i lägenheten satt tillsammans med en kompis och såg på film när de blev irriterade av att en katt lekte med en påse i vilken det låg några sprayfärgburkar (aerosolbehållare). Eftersom det var fullt i köksskåpen lade kvinnan påsen med burkarna i ugnen för att katten inte skulle komma åt dem.

Några dagar senare skulle kvinnan baka och satte på ugnen parallellt med att hon började smälta smör. Efter ett tag hörde hon ett konstigt ljud och strax därefter exploderade det.

Hon stod då framför ugnen och fick tryckvågen samt ugnsluckan på sig. Kompisen som var i lägenheten drog ut henne från köket, sträckte sig efter brandsläckaren och började släcka.

Enligt utredarnas analys fanns det minst fem aerosolbehållare i ugnen.
Två av dem var oskadda (400 ml hobbyfärg), en behållare hade läckt färg men hade kvar munstycket (400 ml färgspray), en behållare saknade munstycke (400 ml bättringsfärg) och en okänd behållare saknade munstycke. De hittade också några tuschpennor och glasburkar med lack i ugnen.

Av dessa flaskor och burkar är det endast aerosolbehållarna och dess innehåll som kan orsaka en explosion.

Produkterna som förvarades i ugnen klassas som extremt brandfarliga aerosoler och innehåller brandfarlig gas samt brandfarliga lösningsmedel.

Aerosolbehållare saknar säkerhetsventil, vilket innebär att de kan explodera om de utsätts för exempelvis brand. Samtliga behållare i ugnen var dock intakta. Ingen kärlsprängning hade ägt rum men ett par av dem hade börjat läcka, troligen då trycket i dem ökat när temperaturen i ugnen steg.

Utredarna bedömer att explosionen troligen orsakades av en explosiv blandning i ugnen eller området runt den. Gasblandningen kan ha uppstått när brandfarliga gaser och vätskor läckt ut från behållarna. Sedan antändes gasblandningen av en antändningskälla, men den har inte gått att fastställa.

Explosionen orsakade stora skador på lägenheten. Ytterdörren, en säkerhetsdörr, trycktes ut i trapphuset och en del av lägenhetens yttervägg (icke bärande) trycktes ut och ramlade ned på marken.

Det syntes inga tecken på brand i lägenheten och små saker som kaffekoppar och prydnadssaker stod kvar precis som innan explosionen.

Enligt utredarna har det inte varit så stor mängd brandfarlig gas och vätska som läckt ut ur behållarna att det skulle kunna skapa brännbar koncentration i hela lägenheten. Det är mer troligt att koncentrationen uppstod i ugnen eller i kokvrån omkring ugnen, och att den tryckökning som uppstod var tillräckligt kraftig för att trycka ut delar av väggen och ytterdörren.

Händelsen visar att det inte bara är risk för tryckkärlsexplosion om aerosolbehållare utsätts för uppvärmning, de kan även börja läcka och orsaka en gasexplosion. Enstaka aerosolbehållare kan ge tillräckligt högt övertryck för att orsaka omfattande skador på väggar, dörrar och fönster.

Den boende i lägenheten åtalades och dömdes av tingsrätten till dagsböter för allmänfarlig vårdslöshet. Enligt tingsrätten borde kvinnan ha känt till och förstått att en ugn inte ska användas som förvaringsplats, framförallt inte för brännbara, explosiva, flyktiga eller temperaturkänsliga föremål.

ERFARENHETER

  1. Det är viktigt att aerosolbehållare förvaras på en väl ventilerad plats där ångor och gas från ett eventuellt läckage kan vädras bort. Inte i slutna utrymmen som täta skåp eller lådor.
  2. Temperaturen i en ugn, troligen 100–200 grader, är tillräcklig för att aerosolbehållare ska förlora tätheten. Det är därför viktigt att hålla dem åtskilda från värmekällor som kan orsaka farlig uppvärmning. Andra värmekällor som skulle kunna orsaka det är el-element, braskaminer och bastuaggregat.
  3. Övertrycket från en gasexplosion med relativt liten volym luft-gasblandning är tillräckligt för att orsaka omfattande skador. Även enstaka behållare måste hanteras säkert.