Nyhet

Sunne sneglar mot kombitjänster

Tjugofyra7 har tidigare skrivit om Sveriges första "blandman", eller "brandsköterska" som det också har kallats.

Exemplet har fått stor uppmärksamhet.

Bland annat lyfter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram kombinationsanställningar som ett möjligt svar på svårigheterna att rekrytera brandmän.

Wilma Quisth nappade i höstas på annonsen från Jönköpings kommun som sökte en person till Gränna, för att vara både undersköterska och räddningstjänstpersonal i beredskap. Hon kallades första brandsköterskan i Tjugofyra7.

Mats Moberg, tillförordnad räddningschef i Sunne, hörde om Grännas brandsköterska och hör till dem som tycker att tankarna är intressanta. Han propagerar för tankarna på hemmaplan, och märker att övriga förvaltningar i kommunen har börjat nappa.

– Skolan har visat intresse för att inrätta sådana tjänster, och jag har förhoppningar på administrativ personal och de tekniska förvaltningarna.

Kommunen är största arbetsgivare i Sunne, precis som det är i många andra kommuner. Däremot förlitar sig räddningstjänsten på privata huvudarbetsgivare. Få kommunalt anställda är idag deltidsbrandmän.

– Vi måste titta på nya lösningar. Det är riktigt bekymmersamt att få personal till räddningstjänsten. Jag tror att vi behöver upprätta kommunala arbetsplatser i kyrkbyarna för att upprätthålla beredskapen.

Sunne undersöker också möjligheterna att engagera extern personal som kan rycka in IVPR, i väntan på räddningstjänst.

– Vi måste utnyttja andra resurser som komplement, allt för att öka tryggheten i glesbygden.