Nyhet

Resurser för att hantera skogsbränder ses över

Framtida behov av materiel, personalförsörjning och brandbekämpning från luften ska analyseras av och redovisas av MSB till regeringen.

Utgångspunkten är erfarenheter från sommarens skogsbränder.

– Hanteringen av de många och mycket omfattande skogsbränderna under sommaren har i många avseenden fungerat väl, men det står klart att resurserna varit begränsade. Regeringen fortsätter den långsiktiga satsningen på svensk räddningstjänst, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

MSB har 15 skogsbrandsdepåer placerade på 14 platser runt om i landet. Samtliga har använts i sommar, ungefär hälften har kommit tillbaka och skickats ut på nya bränder.

Nu vill regeringen veta om det finns behov av ökade förstärkningsresurser i form av materiel inför nästa sommar.

– Vi ser för framtiden att vi behöver köpa på oss mer materiel. Den här redovisningen vill vi ha snabbt, till 14 september. Det beror på att vi behöver underlag inför nästa års budget, så vi vet hur mycket pengar det behövs.

Regeringen vill också att MSB ser över kompetensbehovet, alltså hur många brandmän som behöver utbildas. Det handlar då främst om deltidsbrandmän.

– Vi kommer i budgetpropositionen för 2019 föreslå att MSBs resurser ökas med de 36 miljoner som myndigheten begärt för ökat kompetensbehov. Utifrån sommarens händelser behövs mer underlag om behovet framöver.

Antalet utbildningsplatser per år för deltidsbrandmän ska 2020 ha ökats från 550 till 850, framhöll Morgan Johansson.

– Men det långsiktiga behovet ligger på 1 000 platser, och dit ska vi också. Men MSB ska precisera behoven ytterligare.

Översynen ska presenteras 31 januari. Det ska även en översyn av behovet av brandbekämpning från luften.

– Här handlar det om att se hur vi bättre kan ta tillvara hela samhällets resurser när det gäller luftstöd. Det är Försvarsmaktens helikoptrar, Sjöfartsverkets helikoptrar som vi måste kunna använda för brandbekämpning. Vi har också den privata sektorn. Där vill vi att MSB gör en analys av hur kostnadseffektivt det är använda mer privata helikoptrar, säger Morgan Johansson.

Andra uppdrag som regeringen presenterat:

  • Insatserna vid de tre stora bränderna i Gävleborg, Jämtland och Dalarna utvärderas och levereras i god tid (31 januari) för att stärka beredskapen till nästa år. Syftet är att ta vara på erfarenheter från den operativa insatsen. Utredare blir Jan-Åke Björklund, som genomförde räddningstjänstutredningen. Han ska bland annat utvärdera samordning, samverkan och ledning av insatserna, användning av samhällets samlade resurser samt kommunikation med och information till allmänheten.
  • Sjöfartsverket har fått i uppdrag att se över möjligheterna för deras helikoptrar att användas vid brandsläckning
  • Trafikverket ska utvärdera sin egen beredskap och möjliga förebyggande åtgärder för att säkra statlig transportinfrastruktur vid omfattande skogsbränder och extremväder. Myndigheten ska redovisa brister och en handlingsplan för hur de åtgärdas.