Nyhet

MSB lovar kraftsamla

Räddningstjänsten ska få högre prioritet hos MSB. Det lovade myndighetens nye generaldirektör under Brand-konferensen i Göteborg i slutet av maj.

– Vi måste kraftsamla mer än vi gjort kring räddningstjänstfrågorna, säger Dan Eliasson.

Något av det första Dan Eliasson gjorde som ny generaldirektör för MSB var att starta en rundresa till räddningstjänster i landet för att skapa sig en bild av verksamheten och fånga upp synpunkter.

Det han fått höra är att omgivningen tycker att det är svårt att förstå hur MSB jobbar.

– Tiden kanske är kommen för att renodla vår verksamhet lite mer än vi har gjort tidigare så att vi blir en tydligare samarbetspartner till er. Det känns så när vi pratar i vår organisation just nu att vi ska kraftsamla kring skydd mot olyckor, informationssäkerhet, krisberedskap/krishantering och civilt försvar.

I det arbetet betonade han vikten av att myndigheten blir mer lyhörd för de förväntningar som finns.

– Jag vill företräda en ordning som innebär att vi inte sitter i vårt torn och tar fram olika vägledningar, metodstöd och inriktningar som externa aktörer ska följa utan vi ska etablera det här tillsammans. Jag vill gärna se oss som er tjänstvillige aktör som stöttar er med det ni tycker att ni behöver hjälp med. Det ställer krav på oss att lyssna och försöka förstå behov, men det ställer också krav på er att vi hittar en form där ni gemensamt kan kravställa. När ni hittat det ska vi försöka leverera de tjänsterna med snabbhet. Det är vår målsättning. MSBs stöd ska bli betydligt bättre, starkare och tydligare än det varit de tidigare åren, säger Dan Eliasson.

Han blev flitigt uppvaktad i pauserna mellan föreläsningarna.

– De är väldigt vänliga och så säger de snälla, ta ett steg framåt på räddningstjänstsidan. En del har kanske nostalgiska drömmar om Räddningsverkstänk, men jag tror många förstår att det måste bli någonting i modern tappning. MSB har förändrats över tid, men att vi ska kraftsamla kring räddningstjänstfrågorna är en självklarhet.