Reportage

Hårt tryck på materiel

Det är tidig morgon, två långtradare med sex containrar från skogsbranden i Kårböle har redan anlänt till MSB:s nationella förråd i Kristinehamn.

Containrar fulla med materiel för skogsbrandssläckning som ska ses över,  i vissa delar ersättas, och sedan göras redo att användas vid nya insatser.

De förstärkningsresurser som MSB erbjuder är viktiga och behöver så snabbt det går återställas till brukligt skick. I år har materielen nyttjats hårt.

– Vi har 15 depåer med förstärkningsresurser runt om i landet. Alla har varit använda. Dessutom har vi återställt åtta depåer som åter skickats ut till bränder, säger Robert Hjalmarsson, MSB Kristinehamn.

Hur lång tid tar det att ha allt återställt när sista skogsbranden pyrt ut?

– Ja du, säkerligen till framåt nyår. Depåerna är kanske intakta tidigare, men det finns mer efterarbete.

Denna dag finns fem intakta depåer med förstärkningsresurser redo att använda, två i Kristinehamn och tre i södra Sverige. På några ställen är delar av depån intakt. Fyra depåer är på väg in till Kristinehamn för att återställas.

Det som till största delen behöver ersättas när materielen kommer tillbaka är brandslang, mycket av den brinner helt enkelt upp i skogen. Den slang som kommer tillbaka ska tvättas och provtryckas, därför har MSB i Kristinehamn köpt in en slangtvätt.

– Normalt ska räddningstjänsten göra det, men de har inte hunnit med det. Motorsprutorna måste också spolas rent. Det stora jobbet är att få allt i brukligt skick.

Som ersättning för det som är förbrukat finns ett visst reservlager i Kristinehamn. Lite framåt i tiden är förhoppningen att ha fyra hela depåer i plocklager, viktigt framförallt för materiel med lång leveranstid vid beställning.

– Just nu har vi sju mil slang i reserv för att ersätta den som är förbrukad. Vår leverantör avbröt semestern och kör med full tillverkning eftersom det är brist på brandslang. De kan få fram 100-120 slangar i veckan, men det behövs ju en hel del till.

På varje skogsbrandsdepå runt om i landet finns tre containrar med materiel för skogsbrandssläckning.

Containrarna är fyllda med bland annat 2,3 mil slang, motorsprutor, terrängfordon, motorsågar, grenrör, strålrör och ett antal tillbehör. De nyaste och största motorsprutorna (klass 3) klarar 3 000 liter i minuten och transporteras med en sexhjuling.

I samband med skogsbranden i Västmanland användes sju depåer som då bestod av två containrar.

– Vi trodde aldrig det skulle ske igen, samtidigt har MSB aldrig varit så förberett sen efter det, säger Jan Ogenvall på MSB Kristinehamn.

Efter Västmanlandsbranden tillkom en container med i huvudsak brandslang för att förstärka beredskapen. Vilket i år visat sig vara en viktig komplettering.

I år har depåerna använts vid 13 olika bränder. Det stora nyttjandet av förstärkningsresurserna och att det många gånger varit snabba utryckningar från olika depåer skapade en period viss oreda om var alla resurser var belägna. Nästa år hoppas MSB ha GPS:er på containrarna för att hålla exakt koll på var de befinner sig.

– Depåerna är en smidig lösning. Räddningstjänsterna tycker det är ett bra system och är medvetna om resursen. Men det är också viktigt att materielen kommer tillbaka snabbt för att åter kunna bli en del av beredskapen, säger Martin Sjöholm projektledare på MSB:s operativa avdelning.