Nyhet

Blåljussabotage föreslås införas som brott

Blåljussabotage införs som ett nytt brott i brottsbalken. Straffen för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs. Det är två förslag i den så kallade blåljusutredningen.

Riksåklagare Anders Perklev överlämnade förslaget till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson 17 januari.

Uppdraget var att överväga och föreslå ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt och straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner som bland annat har till uppgift att hjälpa andra.

Utredningen (Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner) föreslår att angrepp eller andra sätt att störa blåljuspersonal i arbetet kan ge upp till fyra års fängelse, i grova fall upp till livstids fängelse.

Det är i dag straffbart att exempelvis kasta sten mot polis i samband med utryckning.

Men för att göra brottets allvar tydligt och för att stärka skyddet för blåljuspersonal föreslås att ett nytt brott, blåljussabotage, införs i brottsbalken och gör det straffbart att angripa eller störa blåljuspersonal under deras arbete.

Utredningen föreslår också:

  • att straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs till fängelse i minst ett år och högst sex år, jämfört med nuvarande sex månader respektive fyra år.
  • att en ny bestämmelse förs in i brottsbalken som innebär att domstolen ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en annan person på grund av dennes arbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Förslaget är nu ute på remiss.