Nyhet

Finland stänger av Ryssland från Barentssamarbetet

Finland har stängt av Ryssland från Barentssamarbetet. Det innebär bland annat att Ryssland inte finns med i Barents Rescue i höst – om övningen blir av.

Det är naturligtvis invasionen av Ukraina som fått Finland, just nu ordförandeland i Barentsrådet, att ta beslut om att suspendera Ryssland.

- Det känns som en rimlig och naturlig följd, säger Henrik Larsson, MSB, som är medlem i arbetsgruppen för räddningssamarbete.

På finska utrikesministeriets webbsida kan bland annat läsas att i ljuset av Rysslands uppenbara brott mot internationell rätt och principerna och målen för Barents Euro Arctic-rådet, finns inget annat val än att avbryta verksamhet som involverar Ryssland i det euroarktiska Barentssamarbetet.

Barentsrådets ansvar involverar en rad områden, bland annat utbildning och forskning, kultur, turism, miljö och räddningssamarbete.

Inom räddningssamarbetet genomförs Barents Rescue vart tredje år. I september ska Bodö i Norge stå värd, i så fall bara med Sverige och Finland som gästande länder.

Norge, som också är ordförande i kommittén för räddningssamarbetet, väntas inom kort ta beslut om övningen ska genomföras eller ej.