Nyhet

"Vi vill ha in rapporterna"

–Vi vill ha in rapporterna, annars kommer vi inte att kunna se mönster, dra slutsatser och sätta in åtgärder, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen sätter stort värde på det arbete som görs för att öka informations- och cybersäkerhet, men förväntar sig ännu mer.

– Digitaliseringsgapet ökar och medborgarna förväntar sig att det ska vara tryggt och säkert; att den offentliga sektorn hänger med i utvecklingen och är ett klick bort. Redan från början måste det tänkas säkerhet och därför är ni som expertmyndigheter enormt viktiga för utbildning, råd och kunskap, men också viktigt att regeringen ställer krav på att det bedrivs systematiskt arbete, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen ser fram emot nästa handlingsplan från Samfi-myndigheterna.

– Jag är imponerad av att det är så mycket som är på gång i myndigheterna och har respekt för att allt inte var genomarbetat i den första handlingsplanen. Därför har jag har ganska stora förväntningar på nästa handlingsplan som kommer i början på nästa år. Vi är nöjda med att det gick så snabbt att rapportera, men jag kan inte säga att nu är vi på väg mot målen i strategin. Där är vi inte än. Vi måste framåt, vi måste få upp lägstanivån.

Han uttryckte också oro för den obligatoriska incident-​rapporteringen. Det kommer in för få incidentrapporter.

– 2018 rapporterade en knapp tredjedel av de rapporteringsskyldiga myndigheterna en eller flera allvarliga it-incidenter till MSB. Det inkom rapporter om 297 incidenter, av dessa polisanmäldes bara 21 trots att 73 klassades som någon form av angrepp. Det är inte bra.

–Vi vill ha in rapporterna, annars kommer vi inte att kunna se mönster, dra slutsatser och sätta in åtgärder. Det är viktigt att polisanmäla annars kommer polisen inte att få den kunskap de behöver för att bli ännu vassare. Även om det är jobbigt att erkänna att man blivit utsatt för ett angrepp vill vi ha in information. Det är första steget för att bli säker och robust i framtiden, säger Mikael Damberg.