Samhällets förmågor att hantera situationen inom många olika områden prövades under stor belastning i flera veckor.

Vi som företrädare för lokala räddningstjänstaktörer inom det drabbade området vill framföra ett stort tack till alla organisationer och medarbetare runt om i landet som ställt upp och medverkat till att brandens konsekvenser kunnat hanteras.

Mitt i den pressade situationen har det varit en fantastisk upplevelse att se vilken vilja och förmåga att hjälpa till som ni alla visat.

Ett stort tack!

 

Åke Broman
Räddningschef
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

 

Göran Cederholm
Räddningschef
Räddningstjänsten Sala-Heby

 

Mats Jansson
Räddningschef
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund