Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

EU-regel stoppade "intelligent brandvarnare"

Har med stort intresse och förvåning läst Tjugofyra7 och artikeln "samlar data om allt från torrkokning till dödsbrand".

Är vi beredda?

Miljön vid en stor samhällskatastrof kan tidvis vara krigsliknande geografiskt sätt. Många beslutfattare kan komma att påverkas negativt. Tillståndet, som råder där kan betraktas som ett mellanting mellan fred och krig. Den psykosociala faktorn är viktig.

Nya byggregler leder till fler storbränder

Boverkets kommande byggregler kommer att motverka sitt eget syfte och i slutänden resultera i fler storbränder, negativ miljöpåverkan och en dramatisk kostnadsökning för samhället. Boverket bör ändra byggreglerna så att de vilar på både livräddande och egendomsskyddande grunder.

Brandskyddet måste få kosta

Den centrala myndigheten för brandskyddsfrågor, myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade nyligen en vision för brandskyddet: Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.

Regeringen tar inte sitt ledningsansvar

Under senare tid har en rad extraordinära händelser, som hade kunnat få förödande konsekvenser, inträffat. Händelser som skapat förvirring, spekulationer och mycket oro bland människor. Om händelserna hade fått en annan utgång, hade dessa kunnat skapa kriser och satt vårt samhälle under stora påfrestningar.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen