Arkivet

”Stress förvandlar oss till huvudfotingar”

Stress kan vara positivt, men stress utan återhämtning bryter ner kroppen. Under stress förvandlas vi till huvudfotningar.– När du är riktigt stressad lever du i huvudet och lyssnar inte på kroppens behov.

Grunden för vårt välmående är balans mellan stress och vad Folke Ryman, stresscoach på MSB, kallar lugn och ro-systemet. När man aktiverar lugn och ro-systemet är man i kontakt med och lyssnar på kroppens behov.

 

Det säger Folke Ryman, avslappningslärare och stresscoach på MSB. Han arbetar i första hand med stress och personlig krishantering för personal som gör utlandsinsatser men finns tillgänglig för hela personalen.

Utlandsinsatser kan se väldigt olika ut. Det kan vara akutinsatser i katastrofdrabbade områden men också stödinsatser i ett uppbyggnadsskede. Ofta vet man inte vad som väntar.

– En källa till stress kan vara föreställningen om hur det ska bli när man kommer ner. Man kanske tror att man ska nätverka och komma in i FN-systemet, men hamnar långt ut på landsbygden där man är ende västerlänning.

 

Ett annat problem är när ambitionen att hjälpa möter verkligheten.

– En av de största stressorerna är när det är för lite att göra, när man kommer ner och upplever att FN-systemet är för trögt.

Stress är det automatiska system som aktiverar oss, gör oss beredda att utföra arbete, kämpa eller fly för livet. Det utvecklades tidigt, eller som Folke Ryman uttrycker det, när vi stod på den sabeltandade tigerns meny. I dagens vardag aktiveras stress av bl.a. tidsbrist eller känslor av otillräcklighet. Många av våra stressreaktioner aktiveras av tankar om oss själva eller rädsla för hur något kommer vara i framtiden.

– Stress är ändamålsenligt till en viss nivå, sedan blir det en belastning som bryter ner kroppen och hindrar återhämtning.

 

För mycket stress leder till en rad symptom som oförmåga att koppla av, fumlighet, sömnstörningar, magproblem och bristande närvaro.

– När du är riktigt stressad lever du i huvudet och lyssnar inte på kroppen. Man vill fram snabbare än verkligheten tillåter. Jag brukar säga att känner du att det går för långsamt, sänk farten.

Grunden för vårt välmående är balans mellan stress och vad Folke Ryman kallar lugn och ro-systemet. Positiv stress behövs, men lugn och ro-systemet är lika viktigt. När man aktiverar lugn och ro-systemet är man i kontakt med och lyssnar på kroppens behov.

– Allt som hjälper lugn och ro-systemet skapar marginaler i tillvaron. Det handlar om allt som får oss att må bra, umgås med vänner, en god middag, naturupplevelser, närhet osv.

 

Han har arbetar också med mental träning och har tagit fram en folder med tillhörande avslappnings-CD. Stresshantering i stunden handlar till stor del om avslappning och andningsteknik. Vid stress är andhämtningen kort med andetag högt upp i bröstkorgen.

Lösningen är djupandning, ända ner i magen.

– Diafragman, vår stora andningsmuskel är via nerver kopplad till lugn- och ro-systemet och för de som inte regelbundet tränar avslappning och stresshantering är enkla andningsövningar det enskilt bästa sättet att stressa av, säger Folk Ryman.