Arkivet

Lupp - händelsen direkt både i stab och på skadeplats

Lupp (ledning och uppföljning) är ett verktyg för att ge överblick och beslutsstöd. Det är främst riktat till räddningstjänsterna som använder det för egna organisationen.

Räddningstjänsten fyller programmet med sina resurser, stationer och enheter.
Lupp ska förse insatsledning med korrekt och tillförlitlig information och därmed ge en effektivare räddningstjänst.

Den egna organisationens rörelser och händelser kan följas löpande, under förutsättning att operativa styrkor har positionering via Rakel eller GPS. Ledningen kan på en karta se hur bilar förflyttar sig, en överblick som underlättar om resurser behöver omdisponeras.

 

En stor nyhet i Rib 2012 är Rib Karta som ger möjlighet att integrera olika kartor och bilder i program som Spridning luft och Lupp med varandra och lägga samman flera skikt till en bild. Exempelvis kan väderdata, spridningsberäkningar med mera kan föras över till Lupp.

– Då sparar man en ögonblicksbild som berättar hur läget var vid just det tillfället, säger Jenny Nilsson, projektledare vid MSB.

 

En fördel är att både inre ledning och personal på skadeplats kan kommunicera utifrån  den gemensamma ögonblicksbilden. Det kan också vara väsentligt att lägga in kompletterande information, vid bränder exempelvis var gasbehållare är placerade i lokaler.

Efter insatsen blir allt som lagrats i dagboken underlag för insatsrapport och utvärdering.

 

I vår kommer en uppdatering av Lupp som kan laddas ner från MSBs hemsida. Nyheter är RSS-flöde, arkivering, synkronisering och en HTML-tjänst som gör man kan lägga upp en sida på nätet där andra (exempelvis politiker, polis, länsstyrelse) kan logga in för att få en bild av läget.

– RSS-flödet gör att valda delar av informationen i Lupp automatiskt kan länkas till kommunens hemsida för att ge allmänheten kortfattad och aktuell information om händelseförloppet, säger Stefan Jönsson, projektledare vid MSB.

Fakta/Lupp

  • Är: program förledning och uppföljning vid räddningsinsatser.
  • Användare: kommunala räddningstjänster.
  • Kostnad: följer med Rib.
  • Används för: ledning och ge lägesbild vid operativa insatser.