Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Vägledning ta emot internationellt stöd

Skogsbranden i Västmanland förra året satte Sveriges möjligheter att klara en större händelse på prov.
För framtida behov har MSB tagit fram Vägledning i att ta emot internationellt stöd.

Publicerad: 2015-12-07

Ändrade klimatförhållanden leder oftare till häftiga oväder. En mer komplex infrastruktur. Två skäl till att sannolikheten ökar för samhällsstörningar där Sverige behöver hjälp, konstateras det i vägledningen.

Internationellt har stormen Katrina i USA och Fukushima-katastrofen i Japan visat att även väl utvecklade länder kan drabbas av resursbrist.

– För att internationellt stöd ska kunna användas snabbt, effektivt och ändamålsenligt behöver stödet till den inkommande hjälpen samt våra egna arbetssätt och strukturer förberedas. Vägledningen syftar till att stärka kunskapen om vad som behöver förberedas och vad som behöver hanteras vid en förfrågan om internationellt stöd, säger Fredrika Lindholm, MSB.

Vägledningen är även avsedd som konkret verktyg när internationellt stöd blir aktuellt.

Förutom utgångspunkter för krishantering i Sverige tar vägledningen bland annat upp

  • hur en händelsekedja kan se ut när resursbehovet växer och fram till att internationellt stöd behövs
  • de viktigaste avtalen och samarbetena när resurser från andra länder efterfrågas
  • finansieringsprinciper
  • vilket stöd MSB kan ge vid samhällsstörningar
  • vad man behöver tänka på och ordna vid mottagande av stöd – finns också som checklista
  • avtal, processer och termer finns beskrivna i bilagor

– Målgrupp är främst länsstyrelserna, men vägledningen bör också kunna vara ett stöd till övriga aktörer som kan komma att ansvara för eller beröras av hanteringen av en situation där internationella resurser tas emot, säger Fredrika Lindholm.

Vägledning i att ta emot internationellt stöd är en första version och kommer att kompletteras efterhand som arbetet med värdlandsstödsfrågan utvecklas.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen