Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ansvar vid terrorism ska kartläggas

I arbetet mot terrorism har MSB fått ett regeringsuppdrag.
MSB ska verka för samordning av risk- och sårbarhetsarbete för att ge ökad trygghet i offentliga miljöer.

Publicerad: 2017-11-14

– Genom uppdraget tar vi ett samlat grepp över säkerheten i offentliga miljöer som tyvärr har angripits i såväl Stockholm som på andra platser. Vi ska alla kunna känna oss trygga när vi vistas på offentliga platser, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringsuppdraget är en följd av överenskommelsen om åtgärder mot terrorism som regeringen och de borgerliga partierna presenterade i juni. Redan då gavs MSB ett samordnande uppdrag.

I uppdraget ingår att kartlägga ansvarsförhållanden mellan berörda aktörer, sammanställa väsentliga risker och sårbarheter, samla och sprida kunskap inom området, ge nationell vägledning för de skyddsåtgärder som behöver vidtas samt identifiera eventuella behov av författningsändringar.

Hur ansvarsförhållandet mellan ansvariga aktörer ser ut ska kartläggas. Bland annat arbetar kommuner, länsstyrelser, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Trafikverket med frågor som rör säkerheten i offentliga miljöer. Arbetet ska ske i samverkan med berörda myndigheter.

MSB ska även samla och sprida kunskap inom området och ge nationell vägledning för de åtgärder som behöver vidtas. MSB kommer också att se över frågor som rör samhällsplanering och kollektivtrafik ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv.

 MSB ska redovisa uppdraget till regeringskansliet senast den 31 maj 2018.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen