Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Vad är viktigt att rädda när kulturbyggnad brinner?

Vilka inventarier är viktigast att rädda?
En väsentlig fråga vid brand; inte minst när kulturvärden hotas.

Publicerad: 2017-04-18
En plan med prioriteringsordning bör ägare till kulturbyggnader ha till stöd för räddningspersonal om olyckan är framme.

– Vi försöker utbilda museum att de ska ha en plan för vad som ska räddas först, säger Erika Hedhammar, utredare på Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

Vid en brand i en kyrka började räddningspersonal arbeta med att ta ut en elorgel. Insatsledaren stoppade dem och sa: ta det som ser gammalt ut.

För att räddningspersonal inte ska behöva stå inför dilemmat att gissa vad som är viktigt arbetar Riksantikvarieämbetet och Brandskyddsföreningens restvärdesräddning med att få kulturförvaltare att vara förberedda.

Ett program för hur man ska arbeta med risker i kulturarv, höja det förebyggande arbetet, håller på att tas fram.
Och om olyckan ändå är framme behöver det finnas en plan.

– Vi jobbar med att man ska objektskort som följer föremålet under hela insatsen, säger Marie Hansson, vice vd på Brandskyddsföreningens restvärdesräddning.

Objektskorten ska ligga i prioriteringsordning och räddningspersonal ges information hur föremålen ska hanteras.

– Det går att rädda egendom om den tas om hand snabbt och på rätt sätt.
Bränder i kulturbyggnader är inte ovanligt. För de senaste två och ett halvt åren finns 52 utryckningar till bränder noterade. 18 till kyrkor eller motsvarande, 34 till teatrar, museum och andra kulturbyggnader.

– I samband med vård och underhåll av kulturbyggnader pratar vi allt mer om brandskydd. Vi måste hjälpa fastighetsägarna att förstå vikten av det, säger Erika Hedhammar.

Hur ska man då vid tillsyn av kulturbyggnader veta vilka krav som bör ställas?

– Ett tips är att ta kontakt med länsstyrelsen och därigenom få veta vad som är viktigt med byggnaden. Utifrån det kan man komma fram till vilka åtgärder som behövs.

Det finns byggnader som är skyddade både av kulturmiljölagen och plan- och bygglagen. Miljöbalken omfattar också skydd av kulturarv och under året kommer en museilag att träda i kraft.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen