Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Svag insikt om elberoende

Vilka samhällsviktiga funktioner bör ha reservkraft?
Det var en av frågorna som ventilerades när MSB arrangerade Reservkraftsdagen.

Publicerad: 2017-03-15

Många deltagare på dagen tog upp problemet med att insikten om elberoende inte är speciellt stor hos budgetansvariga.

Även om verksamheten stämplats som både elberoende och samhällsviktig i risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och Styrel tycks det inte vara en självklar kontinuitetsåtgärd att säkra elförsörjningen. Det tas helt enkelt stora risker då man förutsätter att det finns el i vägguttaget.

– I samband med incidenter har vi korta beslutsvägar och god ekonomi för detta, men vid fungerande drift är intresset lågt, sade en av deltagarna.

I en diskussion om kontinuitetshantering konstaterades att om det finns ett elberoende är det verksamhetsansvariga som måste säkerställa att reservkraft finns och fungerar.

Många deltagare efterlyste funktionskrav för att få beslutsfattare att förstå behovet av reservkraft.

För att få igenom kraven på driftssäkerhet framförde en annan deltagare att RSA, beredskapsplaner och kontinuitetsplanering ger ett faktaunderlag som det kan prissättas och budgeteras för.

Energimyndigheten tittar på hur man kan planera för att bränsle- och drivmedelsförsörjning under höjd beredskap.

Urban Bergström på myndigheten poängterade vikten av att det är en del av kontinuitetsplaneringen och att den utgår från de faktiska behov som finns för att trygga verksamheten även under en störning; en försörjningsplan i kontinuitetshanteringen som beaktar civilt försvar.

Reservkraftsdagen blev verklighet i samband med att en vägledning för hantering av reservkraftsprocessen hade tagits fram och presenterades 2015. Då efterlystes en återkommande reservkraftsdag, vilken nu genomfördes på Arlanda med ett 80-tal deltagare.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen