Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Sverige och Polen övade krishanteringsförmåga i Driver

EU-projektet Driver ska utveckla krishanteringsförmågan i Europa.
Under tre dagar medverkade ett 40-tal deltagare från Sverige och Polen i simulerad miljö för att prova och testa lösningar för internationell samverkan.

Publicerad: 2016-06-07
Övningen i den lokal i Revinge som utvecklats till en dynamisk testmiljö med bland annat stöd för simuleringsverktyg.

Övningen, eller experimentet, har förberetts under ett och ett halvt år med partners från fem EU-länder.

Scenariot var eldsvåda på en färja i Östersjön med 1 800 passagerare, svensk och polsk räddningstjänst larmad till olyckan.

Övningen är den största som genomförts i projektet Driver. Från Sverige medverkade Polisen, Migrationsverket, Region Skåne, Ystads kommun och MSB.

– Den positiva responsen från de svenska aktörerna om de möjligheter utvecklingsmiljön kan ge för framtiden bådar gott. Framförallt för de aktörer som inte kan ha egna motsvarande anläggningar, men också framtida möjligheter att samnyttja resurser med till exempel polis och SOS-Alarm, säger övningsledaren Krister Arnell, MSB.

Frågor som ställdes inför övningen var: Hur fungerar samverkan? Vilka behov av informationsdelning finns? Hur skapar vi en gemensam europeisk plattform för utveckling av teknik, kompetens och förmåga inom krisberedskap?

Bakgrundsscenariot till sjöss simulerades virtuellt med hjälp av verktyg som bland annat FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) erbjöd. Simulerad sjö- och landtrafik utgjorde den fiktiva verkligheten.

Samtliga system och verktyg användes i den utvecklingsmiljö som tagits fram av MSB och där de kan utvärderas. MSBs stödsystem Lupp var ett av de verktyg som testades. Dessutom blev det förstås ett test av den miljö verktygen provades i. I Revinge har en före detta förrådslokal utvecklats till en dynamisk testmiljö med stöd för simuleringsverktyg och IKT-funktionalitet informations- och kommunikationsteknologi).

Under experimentet var deltagarna, genom sina system, i kontakt med motsvarande aktörer i Polen och även med personal på skolan i Sandö. Sammanlagt resulterade det i 4 000 utbytta meddelanden mellan krishanteringsorganisationer i Sverige och Polen.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen