En undersökning visar att mjölk skulle ta slut i butiker redan efter ett par timmar, lantbrukare skulle få hälla ut mjölk som inte kan hämtas, apotek skulle redan första dagen få slut på vissa mediciner.
Viktiga samhällsfunktioner som sjukvård och livsmedelsförsörjning påverkas kraftigt inom en vecka. Kan inte kemikalier levereras riskerar vattenförsörjningen att slås ut.

 

Det är Sveriges Åkeriföretag, branschorgan för åkerinäringen, som på drygt 15 orter undersökt konsekvenserna av om lastbilstransporterna utan förvarning skulle stanna natten till en måndag.
Syftet med undersökningen, som ska ses mer som ett tankeexperiment, är att belysa lastbilstransporternas roll.

 

Resultaten från alla orterna pekar på att redan inom en vecka berörs ett stort antal samhällsviktiga verksamheter. Det gäller till exempel matförsörjning, äldreomsorg, skolor och sjukhus som är beroende av praktiskt taget dagliga leveranser.

En slutsats i utredningen är att om en del i transportkedjan fallerar, sprider det sig snabbt till andra verksamheter.
Transporter under tio mil är svåra att flytta till järnväg. Och de står för över hälften av alla transporter, konstaterar Sveriges Åkeriföretag.