Rits-styrka

Rits-styrkor har funnits sedan 1992, men de har kallats till insats endast vid ett fåtal tillfällen. Nu föreslås att två av sex styrkor försvinner. Foto: Peter Lundgren.

 

Rits står för räddningsinsats till sjöss och är sex styrkor som byggdes upp efter branden på Scandinavian Star 1990 då 159 människor omkom. De finns i Härnösand, Stockholm, Visby, Karlskrona, Helsingborg och Göteborg.

Styrkorna är ett samarbete mellan MSB, Sjöfartsverket och Kustbevakningen. De består av specialutbildade brandmän i kommunal räddningstjänst som vid larm kan transporteras med helikopter eller båt för att göra livräddade insats vid fartygsbränder eller miljöräddningsinsatser till sjöss.

Rits-styrkor har funnits sedan 1992 och larmats vid 10-12 tillfällen, men gjort insats bara ett fåtal gånger. 2010 fick MSB i uppdrag att utreda framtiden för Rits-styrkorna.

– Det var av två anledningar. Dels var systemet funnits ganska länge, dels handlade det om hur vi bättre kan utnyttja gemensamma resurser inom Norden och Östersjöområdet, säger Rolf Nordengren, utredare på MSB.

Sjöräddningsstyrkor finns sedan tidigare i Norge och är under uppbyggnad i Danmark och Finland. Det har startats ett nordiskt Rits-forum och räddningstjänsten i norska Bergen har fått i uppdrag att leda forumet med inriktning på en nordisk samverkan. Nästa år ska man hålla en gemensam sjöräddningsövning Skagex 11.

I utredningen har Rolf Nordengren tittat på sjötrafiken runt Sveriges kuster och var olyckorna sker för att bedöma behov och risknivåer. Mest trafikerade är vattnen utanför västkusten från Göteborg, söderut via Öresund och östkusten upp till Stockholm. Norr om Stockholm i Bottenhavet och Bottenviken är inte trafiken lika intensiv.

Inte oväntat sker olyckorna där trafiken är som tätast. Mot bakgrund av det och ett ökat Nordiskt samarbete i sikte föreslår Rolf Nordengren att Rits-styrkorna i Göteborg, Karlskrona, Stockholm och Visby blir kvar.

Helsingborg faller på närheten till Danmark, Härnösand på den begränsade sjötrafiken.

– Det finns Rits-styrkor i både Köpenhamn och Åhus och Bottenhavet och Bottenviken föreslår vi täcks in genom att någon av de övriga styrkorna flygs dit upp.

Ett annat förslag från utredningen är att Rits-styrkorna med sina helikopterresurser ska kunna användas vid kommunala livräddningsinsatser. Till exempel för att nå ut till öar i skärgården när farvattnen är istäckta.

– Vi har också tagit fram ett utbildningskoncept för att förbättra kustkommunernas förmåga hantera fartygsbränder i hamnar. Det är en femdagarsutbildning som vi kallar RIPF, räddningsinsats på fartyg, säger Rolf Nordengren.

Utredningen ligger nu hos regeringen för avgörande.