– I dagsläget klarar vi inte utrymma de två översta våningarna inom tio minuter, vi måste få hit stegen från Mariestad, säger Göran Anderberg, räddningschef för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

De uppställningsplatser och räddningsvägar som anordnades när husen byggdes 1961 anpassades till de fordon som räddningstjänsten då hade. 2003 köpte räddningstjänsten en ny maskinstege för 3,8 miljoner kronor. Det nya fordonet arbetar med utskjutbara hydrauliska stödben vilket det saknas utrymme för på de ursprungliga uppställningsplatserna.

På grund av tekniska problem togs det nya fordonet inte i bruk förrän 2006, men redan året innan började räddningstjänsten påtala bristerna för det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder.

Vid en tillsyn 2007 var uppställningsplatserna fortfarande inte åtgärdade och räddningstjänsten utfärdade då ett föreläggande. Skövdebostäder anser att det är orimligt att räddningstjänsten köper fordon som inte kan användas och överklagade till länsstyrelsen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller i princip med i sitt yttrande till länsstyrelsen. Förutsättningar vid bygglovet gäller fortfarande och några särskilda skäl för att kräva ändrade uppställningsplaster finns inte enligt MSB, som ser allvarligt på att de boende saknar alternativ utrymningsväg.

– Jag tycker det är märkligt att MSB anser att man ska köpa utrustning som ser ut som den som fanns 1961, säger Göran Anderberg.

Han är kritisk till de byggregler som möjliggör att att räddningstjänstens resurser får utnyttjas som en alternativ utrymningsväg.

– Bygglovet gavs för 50 år sedan och det är helt sanslöst att bygglagen kan ålägga kommuner att hålla med utrustning för tid och evighet.

Länsstyrelsen har fortfarande inte avgjort ärendet men under tiden har Skövdebostäder byggt om nästan alla uppställningsplatser.

– Vi har lagt ner flera miljoner på det här och nu återstår bara ett ställe. Hyresgästerna säkerhet går i första hand och vi vill ju inte stå där om något skulle hända, säger Dan Sandén, vd för Skövdebostäder.

Han anser att detta är en fråga även för andra fastighetsägare och överklagade för att få ett principiellt avgörande inför framtiden.

– Varför köper inte räddningstjänsten ett fordon som fungerar? Kan vi få ett nytt föreläggande nästa vecka om räddningstjänsten köper ett nytt fordon? undrar Dan Sandén.

I avvaktan på att frågan ska få en lösning har man nu placerat den gamla Magirusen från slutet sjuttiotalet på stationen i Skövde.