Mikael OdenbergDen förre försvarsministern är numera generaldirektör för Svenska Kraftnät. Odenberg talade på Rakeldagen i Stockholm

Han konstaterade att många räddningstjänster fortfarande tvekar kring anslutning till Rakel. Ekonomin är en huvudfråga.

– Och jag utesluter inte att regeringen skulle kunna göra mer. Men det handlar ändå om att gilla läget.

Om alla som jobbar med samhällsviktig verksamhet ska kunna mötas, då måste man anslutna till Rakel, anser Odenberg.

– För Svenska Kraftnät är det enkelt. Om något fallerar ute på fältet, då är Rakel enda alternativet för att lösa uppgiften. Vi kommer inte att anlita reparatörer som inte är anslutna till Rakel.

För att poängtera vikten av ett säkert kommunikationssystem tog Odenberg EU-kravallerna i Göteborg och stormen Gudrun som exempel. I Göteborg stördes kommunikationen ut, under Gudrun förlorade många både fast och mobil telefoni.

– Vi måste i alla lägen kunna kommunicera med varann. Brister i samordning har förvärrat kriser. Rakel underlättar samordning.

Mikael Odenberg gav historiskt perspektiv som förklaring till att många tänker kortsiktigt. Sverige har varit förskonat från krig och katastrofer vilket gett grund för en naivitet; det händer inte här och det händer inte oss.

– Vi prioriterar att lösa problem här och nu hellre än att lösa morgondagens problem. Det skapar problem i krishanteringssystemet.

Odenberg tror dock att Tsunamin 2004 blev ett uppvaknande. Samtidigt var det en extrem händelse.

– Det kan vara så att ingen organisation klarar en sådan katastrof. Men annars är sanningen att det sällan är resurser som är problemet för att klara en händelse, utan bristen på att samordna dem. Det gäller i både stort och smått.

Rakel var färdigutbyggt 1 december och intresset för systemet blir allt större. Ett besked om det var Rakeldagen som lockade cirka 600 besökare, MSB-anställda oräknade, till Älvsjö.

– Vi har rott ett gigantiskt projekt i hamn. Det har kostat 2,5 miljarder och vi har hållit både budget och tidsplan. Det kan vi vara stolta över, och jag är dessutom nöjd som skattebetalare, sa MSBs generaldirektör Helena Lindberg.

Nu handlar det om att få med fler. För även om kostnaderna för bygget följt budget har inte intäkterna från abonnenter gjord det samma.

– Vi måste få till ett ökat tempo och jag tänker på kommunerna. För att nå vår vision om ett säkrare samhälle måste vi jobba tillsammans. Och där är Rakel en nyckel och katalysator.