Det säger Anders Bergqvist, vd för Brandförsvarsföreningen, när han tillsammans med Roger Johansson från Trafikverket talade om nollvisioner.

 

Även om Sverige är världsbäst på trafiksäkerhet säger Roger Johansson inte att Trafikverket lyckats utan att man haft framgång eftersom det fortfarande omkommer människor i trafiken.

 

Trafiksäkerhetsarbetet är inne i sin fjärde fas. I början lades allt ansvar på trafikanten vilket gjorde liten nytta. I fas två började man arbeta med trafikregler vilket man kommit så långt det gick med på 80-talet. Nu har det byggts mitträcken på nästan alla vägar där det är möjligt och i fjärde fasen dominerar fordonsburen teknik. Bilar som läser av vägmarkeringar, vägskyltar osv.

 

Trafikverket arbetar mycket med modellberäkningar av hur många sparade liv en åtgärd ger och att mäta och följa indikatorer. Ett exempel på en indikator är hastigheten på vägarna.

 

- Vi kör inte lika mycket för fort längre och sänkningen började när vi införde hastighetskamerorna. Det unika med Sverige är att 75 procent av bilisterna gillar systemet, säger Roger Johansson.

 

Varje år hålls en resultatkonferens tillsammans med andra trafiksäkerhetsmyndigheter där indikatorerna följs upp och det bedöms om utvecklingen är i linje med den tänkta, säger Roger Johansson.

                           

Om brandområdet ska nå samma framgångar måste man bestämma sig för om det är acceptabelt eller inte att människor skadas och omkommer i bränder. Det steget har hoppats över enligt Anders Bergqvist.

 

- Jag har tittat 60 år tillbaka i tiden och ingen åtgärd vi gjord har påverkat antalet döda i bränder. Jag vill inte verka snusförnuftig, men är förvånad att ingen gjort den analysen tidigare.

 

Enligt Anders Bergqvist är det dags att ta nästa steg. Liksom Trafikverket gett upp ambitionen att helt försöka förhindra olyckor och i stället inrikta sig på att hantera konsekvenserna, måste brandområdet acceptera att det brinner men inte att branden ska leda till svårt skadade och döda. Det kräver bättre kunskaper.

 

- Hur många tror att röken dödar vid en brand, räck upp handen? Och hur många tror att det är värmen? 95 procent tror att röken dödar, men varför har vi den uppfattningen när rättsläkarna konstaterar att 50 procent dött av värmen? Om vi inte ens vet dödsorsaken, hur ska vi då kunna vidta rätt åtgärder?

 

Kanske ska brandområdet införa en motsvarighet till krocktesternas Euro-NCAP och betygsätta husfabrikanternas brandsäkerhet.

 

- Det vi ska börja med är att diskutera tekniska byten. Ett tekniskt byte höjer aldrig nivån på brandskyddet utan sänker bara behovet av gamla tekniska åtgärder, säger Anders Bergqvist.