MSB är en av 13 arrangörer till ett så kallat hackaton. Enkelt uttryckt handlar det om att använda och kombinera befintliga datakällor för att skapa nya tjänster. Hackaton är en kombination av orden hacker och maraton.

 

Underlaget i ”Hack for Sweden” är myndigheters öppna eller fria data som är lägesbundna.

Det innebär att data kan finnas fördelat på län, kommun eller med någon slags koordinater. Data som kan användas täcker en mängd olika områden i samhället eftersom de kommer från många olika myndigheter och organisationer.

 

Syftet är att inspirera studenter, datajournalister och utvecklare att skapa innovativa produkter och tjänster.

– Vi har länge arbetat för att göra vår statistik mer tillgänglig och öppna upp så att fler kan använda sig av den information som svenska myndigheter producerar. Nu vill vi driva på utvecklingen och även inspirera andra myndigheter och organisationer att öppna upp sina data, säger Cecilia Westström på Statistiska centralbyrån (SCB), projektledare för evenemanget.

 

En jury kommer att utse vinnande lag inom kategorierna bästa kombination av olika myndigheters data, bästa visualisering, bästa affärsnytta och bästa nytta för allmänheten. Vinnarna får bland annat delta i en konferens om mobilutveckling i Berlin.

Det är fritt att använda andra datakällor, men för att vara med i tävlingen måste data från minst en av arrangörerna ingå.

 

Data som ingår är exempelvis SMHIs väderdata och SCBs statistikdatabas. MSB bidrar med lägesdata för brandstationer, Sevesoanläggningar och skyddsrum samt översvämnings-, skredrisk- och brandriskkarteringar.

– Vi ser det här som ett bra sätt att göra våra geografiska data mera kända och hoppas att de ska användas på nya sätt och komma till samhälls­nytta, säger Anna Isaksson Forsgren, gis-ingenjör på MSB.

 

Krisinformation.se delar ut ett bonuspris för bästa krisapp som kan användas i samband med en kris.

– Vi tycker det är väldigt roligt att få vara med på Hack for Sweden. Vi ställer öppna data till förfogande och hoppas förstås att någon ska använda våra och andras data för att bygga något bra, säger Anna Toss, på Krisinformation.se.