Att delta i Pride-festivalen i Stockholm är en del i MSB:s arbete för att föra upp.

Att delta i Pride-festivalen i Stockholm är en del i MSB:s arbete för att föra upp mångfaldsfrågorna på dagordningen.

I fjol var första gången som brandmän deltog i Pride-paraden i Stockholm med en brandbil och som dåvarande Räddningsverket hade ett informationstält i Pride Park i Tantolunden.
 
Den stafettpinnen har nu tagits över av MSB och ett 30-tal MSB-medarbetare med MSB:s generaldirektör Helena Lindberg överdirektör Nils Svartz i spetsen deltog i MSB:s olika aktiviteter under Pride-festivaSom uppladdning inför Pride-paraden bjöd MSB och Storstockholms brandförsvar in till mingelfrukost på Johannes brandstation.len.
Bland annat hade MSB ett informationstält i Pride Park tillsammans med Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten syd och det nybildade nätverket Gay mot olyckor, Representanter från MSB tågade med i Pride-paraden och inför paraden arrangerades en mingelfrukost på Johannes brandstation i centrala Stockholm.
 
Den personal från MSB som medverkade i de olika aktiviteterna under Stockholm Pride kom från såväl Karlstad och Stockholm som Sandö och representerade en rad olika verksamhetsgrenar inom myndigheten.
 
- MSB arbetar för jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten, i våra utbildningar och inom den egna myndigheten och då är det naturligt att vi också är med på Pridefestivalen", sa MSB:s överdirektör Nils Svartz i ett tal i anslutning till mingelfrukosten på Johannes brandstation.
 
Nils Svartz betonar att MSB:s medverkan i Stockholm Pride och engagemanget i hbt-frågor ska ses långsiktigt.
 
- Att vi engagerar oss i de här frågorna handlar inte bara om jämställdhet och mångfald utan är även en trovärdighetsfråga när vi ska leva upp till vårt eget budskap om räddningstjänst för alla. Därför ser vi det här som ett långsiktigt engagemang och räknar självfallet med att återkomma till kommande Pride-festivaler.