I den svenska traditionen av att stat och myndigheter sköter det mesta har frivilligkrafterna fört en relativt undanskymd tillvaro. Framgångarna för Missing People har gett draghjälp åt frivilligfrågan.
– Missing People är en del av svenska folket, alla dessa goda hjärtan som vill hjälpa till. Vi hjälper anhöriga att organisera frivilliga som ställer upp, säger Rolf Atterling, Missing People Riks.


Resurserna som organisationen dragit till sig på kort tid är imponerande. Man har ­­270 000­ volontärer och 28 000 som kan ställa upp för skallgång. Generellt sett, ju mindre ort, ju fler frivilliga.
– Det har också blivit så att vi stöttar polisen. Vi vill bredda samverkan med andra organisationer.


Frivilliga är en resurs som blir använd. Svenska Blå Stjärnan, en av 18 frivilliga försvarsorganisationer, som utbildar djurskötare för samhällets krisberedskap, anlitas av Jordbruksverket.
– I samband med utbrottet av Blåtunga 2008 gjorde Blå Stjärnans beredskapsplanering att vi snabbt kunde ställa upp med fyra personer i ledningscentralen och 60 personer i fält för att arbeta med vaccineringskampanjen, berättar Kristin Sundström, generalsekreterare Svenska Blå Stjärnan.


Vid Tjernobylhaveriet 1986 fanns ingen planering för livsmedelsproblem på grund av radioaktivt nedfall på betesmarker. Mjölkproduktionen är extremt känslig för radioaktivt nedfall och i stora delar av östra och norra Sverige infördes betesförbud. Vid provtagningen av gräs utnyttjades inte bara Blå Stjärnan utan även Bilkåristerna samt Lottakåren för administration.
– Varje år genomförs en stor övning där det tas gräsprover som skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten för analys och utan frivilliga skulle inte den organisationen finnas, säger Audree Paquette, Strålsäkerhetsmyndigheten.
För samhället är det viktigt att frivilligresursen tillvaratas.


– Självklart är medborgarna en resurs. Vi måste hitta former för att ta vara på engagemanget på ett mycket bättre sätt än vi gör idag. Det är kritiskt för myndigheterna ur ett förtroendeperspektiv, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör MSB.


Ett problem för frivilligorganisationerna är att de alltför sällan blir nyttjade.
– Inför framtiden hoppas jag att det ska bli lättare att söka bidrag hos Ungdomsstyrelsen för våra ungdomar. Frivilliga måste ha något att göra även när det inte är kris. Vi har medlemmar som varit med sedan de var 12 år och det är en utmaning att ha med dem hela vägen, säger Kristin Sundström.