När insatsen är i full gång och insatsledaren för stunden har fria händer kan det finnas tid att filma.

Om en tankbil läcker kan bilder sändas över till expert på farliga ämnen för konsultation. Kameramobilen är också tänkt att använda i förebyggande syfte, exempelvis dokumentera felplacerad container på stan.

– Vi har filmat mycket och utvärderar kontinuerligt.

Hur är kvalitén?

– Varierande. I motljus, mörker eller om man springer samtidigt blir det kass, annars förvånansvärt bra.

Hur långa filmsekvenser handlar det om?

– Från 30 sekunder upp till fem minuter är lämpligt. Men det finns de som filmat två timmar – i fickan.

Det kan säkert bokföras under erfarenheter. Anders Kimfors tror på mobilfilmning som ett komplement för utvärdering och lärande.

– Det borde bli en applikation som MSB kan ta ansvar för.

Forskningsförsök ligger bakom lösningen och mobilen är försedd med ett speciellt program (live response).