Riskprofilen är en interaktiv film på webbplatsen DinSäkerhet.se.

Allt fler barn läggs in på sjukhus på grund av allvarliga skador i hemmet. Som en del i arbetet att försöka bryta den negativa trenden tog MSB genom webbplatsen DinSäkerhet.se fram filmen.

- Olycksfall är den vanligaste dödsorsaken bland barn. Bostaden är en av de platser där flest barn skadar sig. Genom att som förälder bli mer medveten om riskerna, kan man också lättare förebygga olyckorna, säger webbredaktör Maria Nilsson.

I filmen Riskprofilen får man följa en familj under en dag där det utspelar sig flera händelseförlopp parallellt. Genom att dra i reglaget bestämmer du själv vilka scener du vill se mest av. Din riskprofil baseras på vilka risker du varit mest uppmärksam på och din kunskap om dem.

Tävlingen där webbplatsen vunnit pris belönar exceptionella kommunikationsinsatser på internationell nivå. Tävlingen arrangeras av den europeiska branschtidningen Communication Director och är en av de främsta internationella kommunikationstävlingarna.