Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Bred satsning för bättre Rakel

VÄXJÖ

Ett samlat grepp för bättre kommunikation.
Kronoberg och Jönköpings län gör gemensam sak när de ska kliva in i Rakels värld.

Trivs som medmänsklig faktor

Förebyggande arbete för äldres säkerhet börjar slå igenom rejält i kommunerna. Det tackar Inger Mörk, MSB, för. Ämnet ligger henne nära.

Brandskyddet får nollvision

Ingen ska skadas allvarligt eller omkomma till följd av brand.
Det är den gemensamma vision som arbetats fram i regeringsuppdraget med att ta fram en nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda.

Vi behöver få bort aningslösheten

STOCKHOLM • IT-utvecklingen går snabbt och samhället hänger inte med säkerhetsmässigt. Det konstaterades vid den avslutande paneldiskussionen. Ingvar Åkesson, generaldirektör för Försvarets radioanstalt, är hård i sin kritik och lägger ansvaret för bristande informationssäkerhet hos ledningen.
– Det staten behöver göra är att få bort den aningslöshet och naivitet som finns bland de som egentligen bestämmer. Det är det största problemet. De som leder verksamheterna måste inse vad det är frågan om och agera.

Det pågår IT-angrepp hela tiden

– Just nu medan ni sitter här pågår det angrepp mot era system. Ni har missat tio eller 100 angrepp bara under den tiden ni lyssnat på mig.

Krypto skyddar och säkrar information

Det kan handla om sekretess, att skydda från insyn.
Men allt oftare om att de som använder informationen ska kunna lita på den samma.
Krypterade informationskanaler blir allt vanligare.

Krypterad e-post ger snabbare handläggning

Malmö stad testar krypterad e-post.
Säkerhet är ett skäl, men ett lika tungt argument är effektivitet.
– Handläggningstider kortas och vi kan serva medborgarna snabbare, säger informationssäkerhetschefen Peter Johansson.

Datorer och känslig information skyddas

Känslig information lär finnas i alla kommuner. Vilka kan och ska se den?
MSB erbjuder krypto för att skydda känsliga uppgifter.

Beredskapsbuss ersätter skyddsrum

STOCKHOLM

Skyddsrummet har ersatts av en buss. Sveriges Televisions medieberedskap har moderniserats.

– Vi kan sända även om Kaknästornet slås ut, säger SVTs beredskapschef Niklas Krantz.

Medieberedskap viktigt för att hantera krisen

När en kris inträffar är behovet av information enormt stort. Medierna har då en viktig samhällsuppgift. För att säkra nyhetsförmedlingen finns en nationell medieberedskap.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen