Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Tieto-haveriet avslöjade brister

Det stora datahaveriet hos it-driftleverantören Tieto i höstas avslöjade brister i den nationella krishanteringen.

Affärssekretess gjorde det svårt för myndigheterna att bilda sig en uppfattning av samhällskonsekvenserna.

Brandskydd i vård- och äldreboenden kartläggs

MSB ska tillsammans med Boverket kartlägga brandskyddet i vård- och äldreboenden.

Samhällsviktig verksamhet listad

Alla kommuner och länsstyrelser har listat samhällsviktig verksamhet som ska prioriteras vid en allvarlig elbrist.

– Det här arbetet kommer att göra nytta för mycket av samhällets krisberedskap, säger Bo Gellerbring, MSB.

SMO viktigt - mångfald viktigare

REVINGE
Rekryteringarna till brandmän i Attunda och Södertörn har skapat debatt om värdet av SMO-utbildningen.

Representanter för Södertörn besökte MSB i Revinge för att ge sin bild av rekryteringarna både för lärare och studerande.

Satellit för att upptäcka skogsbränder?

Skogsbrandsflyget är nyckeln för att upptäcka skogsbränder.

Nu ska det undersökas om satellit kan vara ett komplement.

Stöd till drabbade efter Utöya omdiskuterat

Efterklokheten är den mest exakta vetenskapen. Det konstaterade Trond Lutnaes från motsvarande länsstyrelsen i Hedmark när han berättade om erfarenheter från massmorden på Utöya.

Inga hinder ta emot hjälp

– Det finns inga hinder, behöver ni internationell hjälp är det bara att börja förbereda mottagandet.

Civilt försvar på väg tillbaka

Civilt försvar är aktuellt igen. Men 2000-talets civila försvar ska inte se ut som det gamla civilförsvaret.

RSA-föreskrifter revideras

Föreskrifterna som reglerar risk- och sårbarhetsanalyser har inneburit större jämförbarhet och enhetlighet. Men det behöver bli ännu bättre.

Informationssäkerhet i vården inte bra nog

Vården idag är dygnet runt beroende av fungerande it-system. Ökad komplexitet har gjort det svårt att se var riskerna finns och it-incidenterna ökar.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen