Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

MSB ser farhågor med larmavtal i Stockholm

Stockholms läns landstings avtal med Medhelp för ambulansdirigering kan äventyra en effektiv alarmeringstjänst, anser MSB.

Brandskydd för äldre stärks med checklista

Med hjälp av en checklista och åtgärdsförslag ska brandskyddet stärkas för äldre som bor kvar i eget hem.
Räddningstjänsten Syd driver projektet i samarbete med Malmö Stad och Kävlinge kommun.

Brister i brandskydd på vård- och omsorgsboenden

Brandskyddet i upp till 15 procent av vård- och omsorgsboenden ligger på en nivå under vad som är rimligt.

Ingen solstorm i sikte

Våren 2013 når solen sitt maximum i solfläckscykeln och det varnas för att det då kan komma en supersolstorm.

Krisberedskap vinner inga val

Lagen om extraordinära händelser och 2:4-pengarna från staten har gett krisberedskapsfrågorna en prioritet de annars inte skulle fått.

Krisberedskap på rätt väg

– Kommunernas krisberedskap har utvecklats väldigt mycket och vi ser att det finns en god ambition hos kommunerna, säger Anders Frelek, beredskapshandläggare på länsstyrelsen Västra Götaland.

Vardagssamverkan - rätt väg att klara krisen

Arbetet med att utveckla samordningen vid olyckor och kriser i Stockholmsregionen fortsätter. Fokus under 2013 ligger på att gå från person till funktion och att förankra programarbetet i regionens 26 kommuner.

Kontroll på krisen med checklistor

Fyra plastkort satte sjukhusets kriskommunikationsorganisation på banan omgående.

Ett Twitter-inlägg med önskemål om blodgivare orsakade trafikkaos till sjukhuset.

-Nätet viktigt i kris

Kommunikationen har blivit decentraliserad, men traditionella medier är fortfarande viktiga knutpunkter.

Kriskommunikationen allt mer irrationell

I modern kriskommunikation måste förutbestämda planer och riktlinjer kombineras med ett visst mått av improvisation.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen