Göran GunnarssonMBL-förhandlingarna är avklarade, 27 november tar direktionen det formella beslutet att tillsätta Gunnarsson. Han var det enda namn som rekryteringsföretaget lade fram och direktionen föreslog.

Gunnarsson lämnade posten som vd för Stockholms lokaltrafik (SL) sommaren 2011 och har sedan dess levt som pensionär.

- Det var inte självklart för mig att lämna ett behagfullt liv pensionär

 

Göran Gunnarsson huvudsakliga karriär har varit inom det militära. 2006 blev han Räddningsverkets generaldirektör.

- Sedan den tiden är jag övertygad om räddningstjänstens roll och betydelse i samhället och imponerad av den kompetens som finns.

 

Hur länge ska du jobba?

- Jag räknar inte arbete i tid utan vad som åstadkoms. Jag är 62 år, men inte gammal.
Är du tillsatt för att genomföra nedskärningar?

- Det finns inga planer på att skära ner. Däremot kanske det finns kompetenser som måste växlas mot andra.

Göran Gunnarsson hänvisade till den rapport räddningstjänsterna i storstäderna redovisat där man blickat framåt mot 2030.

- Det som visas där är en mycket god grund. Utmaningen är att det måste bli verkstad. Jag ser en stor potential i samverkan med andra. Det finns inget billigare sätt att lära än att lära av andra.