Ladda ner Tjugofyra7

Här kan du ladda ner alla nummer av Tjugofyra7. Om du vill ha nummer av Sirenen (2000-2008) kontaktar du: redaktionen@tjugofyra7.se.


Antal nr (61)


Tjugofyra7 nummer 51

Datum (årtal): 2021

Fiskbullar och pulvermos är utbytt mot pasta och pesto. Trädgården rymmer både grönsaksodling, fruktträd, ankor och höns. Vid en större samhällskris skulle vardagspreppern...

Ladda ner nummer 51 (PDF, 2,3 MB)
Omslagbild Tjugofyra7. Text "Vardagspreppa med pesto och kunskap".

Tjugofyra7 nummer 50

Datum (årtal): 2021

Tre år har passerat sedan brandmannen Andreas Larsen omkom vid släckningen av en skogsbrand. Internutredningen visade att Andreas troligen snubblat och fallit två, tre meter från en klippavsats och...

Ladda ner nummer 50 (PDF, 3 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Pappa ville inte att vi skulle sluta leva".

Tjugofyra7 nummer 49

Datum (årtal): 2021

Unga som känner sig behövda blir en resurs att räkna med – det är tanken bakom MSB:s och Fryshusets demokratiprojekt Vi behövs. Projektet riktar sig till ungdomar som...

Ladda ner nummer 49 (PDF, 2,2 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Unga blir en resurs att lita på".

Tjugofyra7 nummer 48

Datum (årtal): 2020

Hoten mot samhället är många. Cyberangrepp och en värre pandemi än corona, med högre dödlighet och snabbare smittspridning, är det som Tomas Ries, professor vid Försvarshögskolan, oroar sig över...

Ladda ner nummer 48 (PDF, 2,2 MB)
Omslag Tjugofyra7 nummer 48. Text: "Professor: "Mycket svårare tider väntar".

Tjugofyra7 nummer 47

Datum (årtal): 2020

I fem år har Hamrebor fått bära hem dricksvatten. Striden om ansvaret för ett förgiftat dricksvatten har skapat ett före och efter branden i Hamre. Både för byborna och svensk räddningstjänst...

Ladda ner nummer 47 (PDF, 2,8 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Utdragna kampen - byn är förstörd".

Tjugofyra7 nummer 46

Datum (årtal): 2020

För fyra år sedan bytte Jill Jingbrant Polisen mot räddningstjänsten. Nu förverkligar hon sina idéer om mer inflytande från personalen...

Ladda ner nummer 46 (PDF, 2 MB)
Omslagstext: "Jill vill ta tillvara på yrkesstoltheten"

Tjugofyra7 nummer 45

Datum (årtal): 2020

I mars besökte statsminister Stefan Löfven MSB:s verksamheter i Karlstad och Kristinehamn. Syftet med besöket var att få en bild över hur MSB arbetar under pågående händelse kopplat till covid-19...

Ladda ner nummer 45 (PDF, 2,6 MB)
Omslagsbild

Tjugofyra7 nummer 44

Datum (årtal): 2019

Svenska Brukshundklubben är den tredje största av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna med omkring 60 000 medlemmar. SBK utbildar hundar och hundförare på uppdrag av flera myndigheter...

Ladda ner nummer 44 (PDF, 2,9 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Avancerat hundgöra"

Tjugofyra7 nummer 43

Datum (årtal): 2019

Tre länders kommunikationssystem kopplades för första gången samman i Tetra-nätet, Sverige övades att begära och ta emot internationell hjälp under Barents Rescue. Samarbete över gränserna var...

Ladda ner nummer 43 (PDF, 3,2 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Vidden av samarbete".

Tjugofyra7 nummer 42

Datum (årtal): 2019

Efter skogsbränderna har mycket handlat om MSB och vad staten gör. Men huvudansvaret ligger hos kommunerna. Rekommendationerna i räddningstjänstutredningen kan genomföras...

Ladda ner nummer 42 (PDF, 2,3 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "-Det blir krav på systemledning".