Tjugofyra7 nummer 48

Detaljer

Omslag Tjugofyra7 nummer 48. Text: "Professor: "Mycket svårare tider väntar".
Utgivningsmånad: december
Utgivningsår: 2020
Antal sidor: 28

I detta nummer

  • Hotbild mot samhällsviktig verksamhet ökar
  • Cyberattacker kan drabba alla
  • Nya typer av risker och olyckor väntar i framtiden
  • Skogsbrandbil kan bli ny resurs
  • Ny utbildning i oljeskadeskydd
  • Elin kombinerar uppdragen
  • Våga lära ut