Tjugofyra7 nummer 47

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Utdragna kampen - byn är förstörd".
Utgivningsmånad: september
Utgivningsår: 2020
Antal sidor: 36

I detta nummer

  • Redo för en annan verklighet
  • Inget skum på landningsplattan
  • Brandmän i skolorna förebilder
  • Simuleringslabb satsar brett
  • SMO-elevers väg genom utbildning
  • Fallskärmshoppare vill utöka samarbetet
  • Förberett på översvämning