Ladda ner Tjugofyra7

Här kan du ladda ner alla nummer av Tjugofyra7. Om du vill ha nummer av Sirenen (2000-2008) kontaktar du redaktionen@tjugofyra7.se.


Antal nr (56)


Tjugofyra7 nummer 16

Datum (årtal): 2012

Det finns fem gånger fler flyktingar än fast boende i regionen. Många i Sydsudan lever på ett minimum av det nödvändiga. – Vi har sett en bra utveckling, men...

Ladda ner PDF-tidning (2,9 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Land utan resurser".

Tjugofyra7 nummer 15

Datum (årtal): 2012

Vid den årliga informationssäkerhetskonferensen som MSB anordnar var it- och energiminister Anna-Karin Hatt kritisk mot brister i informationssäkerheten. Tieto-haveriet förra året...

Ladda ner PDF-tidning (3,1 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Kräver obligatorisk incidentrapportering".

Tjugofyra7 nummer 14

Datum (årtal): 2012

Taktiska brister och okomplicerade insatser som allt för ofta går fel. Kjell Wahlbeck, MSB vill se en förbättring av insatser vid bränder i byggnader...

Ladda ner PDF-tidning (4,4 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Taktiska brister vid brandsläckning".

Tjugofyra7 nummer 13

Datum (årtal): 2012

Attunda och Södertörns rekryteringar av brandmän där man inte eftersöker SMO-kompetens har skapat stor oro bland SMO-studerande. – Från dag ett säger skolan att de utbildar'...

Ladda ner PDF-tidning (3,2 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Rekryteringar skakar om SMO-studerande".

Tjugofyra7 nummer 12

Datum (årtal): 2011

Snart två år sedan jordbävningen. Återhämtningen går långsamt i Haiti. Sedan i våras driver MSB en lastbilsflotta åt FN, de första fram månaderna kördes 3 000 ton förnödenheter ut...

Ladda ner PDF-tidning (3,3 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Omslag Tjugofyra7. Text: "". ".

Tjugofyra7 nummer 11

Datum (årtal): 2011

Sten Tolgfors delade ut brandskyddsmaterial till grannar hemma i Örebro och konstaterar att det är en viktig uppgift att förmedla vilket ansvar den enskilde har...

Ladda ner PDF-tidning (2,3 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Försvarsministern om eget ansvar och kriser".

Tjugofyra7 nummer 10

Datum (årtal): 2011

Vi sitter i bilen på en parkering i centrala Stenungsund. Här har Göran Andtbacka tillbringat många timmar. 20 meter framför oss, på andra sidan Göteborgsvägen, ser vi platsen där...

Ladda ner PDF-tidning (2,4 MB)
Efter tio tappade år – satsa operativt Sidan 7 Räddningstjänstens uppgift att mäta strålningen Sidan 8 reportage Ambulans för obotlig smitta Sidan 12 förebyggande ”Skriv fler föreläggande” Sidan 18-21 erfarenheter Utmaning blev dödshopp Sidan 26 min åsikt Regeringen sviker sitt ledningsansvar

Tjugofyra7 nummer 9

Datum (årtal): 2011

Kärnkraftshaveri, kris för elförsörjningen och svaj på finansmarknaden. Den nationella krisen var ett faktum i Samö-KKÖ, övningen som ställde...

Ladda ner PDF-tidning (2,5 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Största övningen testade uthålligheten".

Tjugofyra7 nummer 8

Datum (årtal): 2010

Brandstationen i Lund ges chansen att bli ett föredöme när det gäller jämställdhet och mångfald. Bakom står MSB med en miljonsatsning. – Målet är att tre av fem skiftlag...

Ladda ner PDF-tidning (2,6 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Ska bli bäst i klassen på jämställdhet".

Tjugofyra7 nummer 7

Datum (årtal): 2010

Den värsta översvämningskatastrofen i Pakistan är inte över. Miljontals människor står utan rent vatten och tak över huvudet. MSB var tidigt på plats med...

Ladda ner PDF-tidning (2,7 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Hjälpinsatsen till Pakistan utökas".