Ladda ner Tjugofyra7

Här kan du ladda ner alla nummer av Tjugofyra7. Om du vill ha nummer av Sirenen (2000-2008) kontaktar du: redaktionen@tjugofyra7.se.


Antal nr (61)


Tjugofyra7 nummer 21

Datum (årtal): 2014

Elavbrott eller vattenbrist står många maktlösa inför. En lantbrukare måste vara redo. Krisberedskap är en bondes vardag – och det gör att lantbrukarna...

Ladda ner nummer 21 (PDF, 3,7 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Bondförnuft klarar kris".

Tjugofyra7 nummer 20

Datum (årtal): 2013

För Conny Söderberg är det en självklarhet att uppgiften att rädda liv även innefattar de som vill släcka sina egna liv. Han vill att vi vågar prata om självmord, klär av det från skuld...

Ladda ner nummer 20 (PDF, 3,7 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Vågar prata självmord".

Tjugofyra7 nummer 19

Datum (årtal): 2013

Polis och räddningstjänst i Skåne har kommit närmare varandra. En positiv effekt av Raps, samtalsgrupper för blåljusmyndigheter i Rakel. Revolution i arbetet kallar...

Ladda ner nummer 19 (PDF, 2,5 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "På samma våglängd".

Tjugofyra7 nummer 18

Datum (årtal): 2013

Blåljusprogrammen är mycket populära. De räddningstjänster som medverkar ser en chans att föra ut sitt brandskyddsbudskap. Samtidigt framförs kritik mot att serierna ger...

Ladda ner nummer 18 (PDF, 2,7 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Blåljusprogrammen".

Tjugofyra7 nummer 17

Datum (årtal): 2013

Skadorna vid bränder i byggnader måste minskas. Det ska ske genom förbättrad utbildning och ökade krav på räddningstjänsternas förmåga att genomföra ...

Ladda ner nummer 17 (PDF, 2,7 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Effektivare insatser".

Tjugofyra7 nummer 16

Datum (årtal): 2012

Det finns fem gånger fler flyktingar än fast boende i regionen. Många i Sydsudan lever på ett minimum av det nödvändiga. – Vi har sett en bra utveckling, men...

Ladda ner nummer 16 (PDF, 2,9 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Land utan resurser".

Tjugofyra7 nummer 15

Datum (årtal): 2012

Vid den årliga informationssäkerhetskonferensen som MSB anordnar var it- och energiminister Anna-Karin Hatt kritisk mot brister i informationssäkerheten. Tieto-haveriet förra året...

Ladda ner nummer 15 (PDF, 3,1 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Kräver obligatorisk incidentrapportering".

Tjugofyra7 nummer 14

Datum (årtal): 2012

Taktiska brister och okomplicerade insatser som allt för ofta går fel. Kjell Wahlbeck, MSB vill se en förbättring av insatser vid bränder i byggnader...

Ladda ner nummer 14 (PDF, 4,4 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Taktiska brister vid brandsläckning".

Tjugofyra7 nummer 13

Datum (årtal): 2012

Attunda och Södertörns rekryteringar av brandmän där man inte eftersöker SMO-kompetens har skapat stor oro bland SMO-studerande. – Från dag ett säger skolan att de utbildar'...

Ladda ner nummer 13 (PDF, 3,2 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Rekryteringar skakar om SMO-studerande".

Tjugofyra7 nummer 12

Datum (årtal): 2011

Snart två år sedan jordbävningen. Återhämtningen går långsamt i Haiti. Sedan i våras driver MSB en lastbilsflotta åt FN, de första fram månaderna kördes 3 000 ton förnödenheter ut...

Ladda ner nummer 12 (PDF, 3,3 MB)
Omslag Tjugofyra7. Text: "Omslag Tjugofyra7. Text: "". ".