Tjugofyra7 nummer 52

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text "Samhällsviktiga uppdrag driver mig".
Utgivningsmånad: december
Utgivningsår: 2021
Antal sidor: 32

I detta nummer

Stor intervju med MSB:s nya generaldirektör

Charlotte Petri Gornitzka, MSB:s nya generaldirektör, är van vid att hantera kriser efter flera tunga poster inom den humanitära sektorn. Hon berättar bland annat vad hon tar med sig till myndigheten.

Tillsynen varvas upp

Tillsyn och brandskyddskontroll genomförs för sällan av landets kommuner eller räddningstjänster. Det visar MSB:s tillsynsarbete på området.

Virtuell simulering ökar på utbildningar

Ett särskilt center har inrättats på MSB:s skola i Sandö för att virtuell simulering ska kunna användas på bred front på de nya ledningsutbildningarna. Samtidigt är flera lärare oroliga över följderna.

Framtidens innovationer testades

AR-glasögon, AR-hjälm och tryckkänsliga skosulor. Morgondagens verktyg för blåljuspersonal stod i fokus när Södertörns brandförsvarsförbund arrangerade en testvecka i MSB:s nya verklighetslabb.

Blivande brandmän språktestas

Inom Skellefteå räddningstjänst måste sökande till Grib-utbildningen göra ett läsförståelsetest. På så vis fångar man upp både de som har läs- och skrivsvårigheter och de som behöver förbättra språkkunskaperna.