Tjugofyra7 nummer 53

Detaljer

Första sidan i tidningen. Text: ”Vi behöver hitta sätt att leva med oron”.
Utgivningsmånad: mars
Utgivningsår: 2022
Antal sidor: 32

I detta nummer

Måste hitta sätt att hantera oron på

Det förändrade säkerhetsläget orsakar oro bland allmänheten. Att ge sig själv uppgifter och ransonera informationen är några sätt att tackla oron på, säger Ann Enander, som forskat kring människors reaktioner vid allvarliga kriser.

Tema: Deltidsbrandmän

Bristen på deltidsbrandmän är akut på vissa håll. I småländska Lidhult klarar man beredskapen genom en ny typ av kombinationstjänster och i Huskvarna har pensionären Peter Blomqvist fått nytändning.

När Kalix slocknade

Vad gör man när hela verksamheten lamslås av ett utpressningsvirus? Kalix kommun delar med sig av sina erfarenheter från i vintras.

Prioriterade områden

Försvarsvilja, försörjningsberedskap och informations- och cybersäkerhet är tre områden som MSB prioriterar för att snäppa upp det civila försvaret.

Återgår till tvättmedel

Efter nya tester slutar räddningstjänsten i Kristianstad att tvätta larmställ med avjoniserat vatten, en tvättmetod som mött mycket kritik.

Ur innehållet i övrigt:

  • ”Stolt att min bakgrund ses som en styrka”
  • Storregion i Stockholmsområdet
  • Sommaren 2018 – igen
  • Brandgaser ventileras på en halvminut
  • Krisberedskap ny kurs inom läkarutbildning
  • Resurs för att hantera energigas
  • Erfarenheter: Tre stora bränder, samma problem…