Tjugofyra7 nummer 46

Detaljer

Omslagstext: "Jill vill ta tillvara på yrkesstoltheten"
Utgivningsmånad: juni
Utgivningsår: 2020
Antal sidor: 28

I detta nummer

  • Första krisen regeringen litar på folk
  • Tid och energi att hjälpa till
  • En dag i corona-staben
  • En mer likvärdig räddningstjänst
  • Nya skogsbrandsflyget
  • Bättre hjälp i svår terräng
  • Bränder i flerbostadshus ökar
  • Erfarenhet: Explosion i köket