Tjugofyra7 nummer 24

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Kampen mot ebola största insatsen".
Utgivningsmånad: december
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 0

I detta nummer

  • Helena Lindberg önskade operativt krisanslag
  • Kriskommunicerade via privata Facebook-kontot
  • Helikopter ingen universallösning nyheter
  • Samlade försvaret enigt om säkerheten
  • Lär dig hantera stress
  • Branden flög 150 meter
  • Ännu en svår radhusbrand