Tjugofyra7 nummer 16

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Land utan resurser".
Utgivningsmånad: december
Utgivningsår: 2012
Antal sidor: 32

I detta nummer

  • Farliga ämnen kvar i larmställen
  • Frivilliga grundutbildas
  • Rsyd blir jämställd
  • Sjukvårdens egen poängtabell
  • Många vill bli sotare på distans
  • Att släcka eller inte släcka
  • Så kan deltidsproblemen lösas
  • Sverige behöver beredskapspolis