Tjugofyra7 nummer 22

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Hemtjänsten flyttar in på brandstationen".
Utgivningsmånad: juni
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 0

I detta nummer

  • Brandskum hotar dricksvattnet
  • Förbund kan inte beslut om taxor
  • Jobb för effektiv hjälp på Balkan
  • SKL vill avreglera sotningen
  • Bättre utvärdering med amerikansk metod
  • Helhetsgrepp på CBRN
  • App - en väg till Rakel?