Tjugofyra7 nummer 15

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Kräver obligatorisk incidentrapportering".
Utgivningsmånad: september
Utgivningsår: 2012
Antal sidor: 32

I detta nummer

  • Mycket att lära från Utøya
  • På turné med tillsynshandboken
  • SOS kräver miljoner i straffavgift
  • Personliga nödsändare vanligare
  • Sotar-VD vill ha omreglering
  • MSB stöttar länsstyrelserna
  • Larmcentraler övervakar hem
  • Missförstånd om bärverksklass