Tjugofyra7 nummer 23

Detaljer

Omslag Tjugofyra7. Text: "Personal från hela landet involverades, det dominerade nyhetsinslagen totalt, det var vad alla pratade om. Skogsbranden i Västmanland är den största vi sett i Sverige.".
Utgivningsmånad: september
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 36

I detta nummer

  • EU har höjt beredskapen
  • Hembesöken ger resultat
  • ”Jag tänkte, vem jobbar med det här?”
  • MSB ser över utbildningen
  • Informationssäkerhet och kompetens
  • ”Staten medverkat  till brister i räddningstjänsten”