Reportage

Säkerhet på skadeplats i fokus

Innovation och utveckling är ledord. Gapet mellan forskning och operativ räddningstjänst ska minska.

– Inriktningen är säkerhet på skadeplats, allt vi jobbar med ska peka mot det. Och vi jobbar för alla räddningstjänster, säger Christian Carlsson, utvecklingsledare på NUC.

Vi befinner oss på Färjenäs vid Älvsborgsbrons norra fäste i centrala Göteborg.

Här har Räddningstjänsten Storgöteborg visionen att för flera hundra miljoner bygga en unik utbildningsanläggning som möter framtidens behov, klarar miljökrav samtidigt som det ska kunna eldas fullskaligt inomhus med rökgasrening. Men där är vi inte än.

I dag finns här Storgöteborgs verksamhet för lärande och utveckling med ett 15-tal anställda. Samt Christian Carlsson som jobbar på heltid för Nationellt utvecklingscenter (NUC), med hela landets räddningstjänsters utveckling för ögonen, idéer från hela landet ska utvecklas.

– Centrets verksamhet ska vara till nytta för många. Kommer en räddningstjänst med en idé kan vi förhoppningsvis testa den tillsammans med dem. Det viktiga budskapet är att verksamheten bygger på att svensk räddningstjänst sluter upp kring centret, säger Christian Carlsson.

Det började med en diskussion mellan Storgöteborgs förbundsdirektör Lars Klevensparr och MSB:s dåvarande generaldirektör Dan Eliasson om behovet att satsa på utvecklingsfrågor.

NUC bildades med Storgöteborg, MSB och Lindholmen Science Park i styrgruppen och verksamheten drog igång förra hösten.

– Det stora tänket är att jobba med innovation, plocka in ny kunskap och ny teknik. Men utveckling är så mycket mer än tekniska prylar. Det kan vara arbetsmetoder, att stödja utbildning och övning. Vi håller det ganska brett, säger Christian Carlsson.

Den som kommer med en idé ska kunna vara delaktig och jobba med den. Delaktighet är viktigt. Är fler räddningstjänster inne i samma tankebanor kan de sammankopplas genom NUC, idéer utvecklas tillsammans med andra om de egna resurserna saknas.

– Då tar det heller inte lika mycket kraft från varje räddningstjänst, jämfört med om de ska driva arbetet själva. För räddningstjänsterna handlar det bara om att gå in med egen arbetstid, inga andra kostnader. Vi kan stötta med projektledning, planering, genomförande och spridning.

– Men vi ska inte bara titta inom räddningstjänst utan hämta idéer från andra organisationer som kan vara till nytta. I dag jobbar jag mycket med prehospital innovation, där finns mycket lärdomar.

Christian Carlsson ser det rimligt att NUC driver fem-åtta projekt om året med en blandning av korta och längre projekt.

– Det är lite experimentverkstad. Vi måste våga testa, vara lite nyfikna. Ett första steg är att vi provskjuter idéer och ser om vi ska gå vidare med dem. Sen tas snabba beslut, vi ska i första hand inte ha projekt som rullar över flera år.

Beslut om vad det ska satsas på regleras av styrgruppen.

– Det kan finnas möjlighet att MSB både stöttar och medverkar i projekt. MSB är viktigt både vad det gäller kompetens och ekonomi.

NUC har ett nära samarbete med Carers forskning vid Linköpings universitet, på Färjenäs kan universitetet testa nya tekniska lösningar i övningsmiljö.

– Carer vill veta vilka behov som finns. De skulle kunna bygga lösningar som ingen vill ha och är tacksamma att få veta vad som verkligen behövs. Vår testverksamhet kan bidra till deras forskning, säger Agnes Broholm, utbildningsledare på Färjenäs som jobbar nära NUC.

Inledningsvis genomförde NUC ett projekt kring robotik, Storgöteborg skrev en rapport på uppdrag av MSB.

– Den ger en bra bild över olika användningsområden, nuvarande förmåga och erfarenheter från Oslo, Köpenhamn och Paris, säger Christian Carlsson.

Hos honom finns förfrågningar som diskuteras hur man ska jobba vidare med. Det handlar bland annat om insatsmetodik vid solcellsanläggningar, huruvida teknik i smarta klockor med gps och puls kan nyttjas vid insats och vara bra ur arbetsmiljö och säkerhetstänk.

– Vi är också nyfikna på Mikael Johanssons forskning via Brandforsk där han tittar på AI som beslutsstöd för yttre befäl. När hans forskning kommit längre och ska testas, då pratar vi om att medverka.

När man diskuterar robotik och AI, är det inte risk att mindre räddningstjänster känner att deras utvecklingsbehov är för små för att intressera NUC?

– Absolut inte. Det är de små idéerna som är viktiga att plocka upp. Vi vill ha kontakt med alla, inte bara de stora räddningstjänsterna, säger Christian Carlsson.

– Det finns ju fler mindre räddningstjänster än riktigt stora. De mindre delar antagligen problem. Utvecklingen i stort blir nog större om man möter deras behov, säger Agnes Broholm.

MSB vill närmare räddningstjänsterna

Fakta/NUC

  • Nationellt utvecklingscenter (NUC) startades i september 2021 och riktar sig till svensk räddningstjänst.
  • Bakgrunden var att Räddningstjänsten Storgöteborg och MSB såg behov att jobba med utvecklingsfrågor.
  • Verksamheten regleras av en styrgrupp där Storgöteborg, MSB och Lindholmens Science Park ingår. MSB ger ett årligt bidrag på 500 000 kronor till verksamheten.
  • Christian Carlsson är anställd av Storgöteborg med uppgift att driva NUC och få med räddningstjänster i arbetet.
  • Rapporter från NUC publiceras på www.utkiken.net, men också på MSB:s och Storgöteborgs webbsidor.