Nyhet

Körsimulator testas för utryckning

Är simulator ett bra verktyg för träning i att köra utryckningsfordon?

NUC deltar i ett arbete som drivs av Skaraborgs sjukhus och finansieras av Europeiska socialfonden.

– Det finns ett stort intresse inom svensk räddningstjänst att ta del av vad vi kommer fram till. Många funderar på om man ska skaffa körsimulator, säger Christian Carlsson.

Poliser kan öva utrycknings-​körning, men räddningstjänst får bara träning vid larm, därför blev projektet intressant.

– Men det här handlar inte bara om att köra fram till olycksplats. Det är mycket momentövningar, som att backa. Mängdträning som vi annars har svårt att få till, säger utbildningsledare Agnes Broholm.

Storgöteborg har fem körsimulatorer, en på utbildningscentret och fyra på brandstationer. 60-70 brandmän ska genomgå ett utbildningsprogram på fyra timmar.

– Men sen är det ungefär som ett tv-spel, man måste klara en nivå för att ta sig till nästa. Vi vill veta vad brandmännen tycker om körsimulatorn som pedagogiskt verktyg. Och hur många timmar man behöver köra per år för att bli en bra chaufför, det är en viktig frågeställning. Det går inte att köpa in hur många simulatorer som helst, säger Christian Carlsson.

Han konstaterar att Polishögskolan i Malmö använder körsimulator i grundutbildningen och att naturbruksgymnasier har goda erfarenheter, att det inte är så stor skillnad jämfört med verklig körning.

Tillbaka till huvudartikel