Nyhet

Ytlivräddare testas för fridykning

NUC testar vad som krävs för att räddningstjänstpersonal som ytlivräddar även ska kunna ägna sig åt fridykning.

– Det handlar om en förmågehöjning, säger Christian Carlsson, NUC.

En ST-läkare genomför en forskningsstudie där han undersöker hur olika utrustningsalternativ påverkar effektiviteten vid arbete under vatten-​ytan.

Totalt tolv personer från räddningstjänsterna Storgöteborg, Nässjö, Falköping, Kungälv och Jönköping har medverkat i en testgrupp. Neddykningar med torrdräkt, våtdräkt och tyngder har jämförts.

– Resultatet av testerna blev så intressanta att vi vill gå vidare med projektet. Det handlar om vad räddningstjänsterna behöver göra i fråga om arbetsmetod, säkerhet och lämplig utrustning, om man vill höja sin förmåga.

Christian Carlsson poängterar att det inte handlar om att ersätta räddningsdykare som går under ytan med lufttuber.

– Projektet syftar till att ta fram arbetsmetoder för att med hög säkerhet kunna arbeta med fridykning inom räddningstjänsten.

Tillbaka till huvudartikel